2008, ഒക്‌ടോബർ 20, തിങ്കളാഴ്‌ച

തുടക്കം.,

എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നറിയാതെ ഞാന്‍ ആലോചന തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു.,

എന്തായാലും താമസിക്കാതെ തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു...................

തുടക്കം വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ? ഏത് ഒരു പരിധി വരെ ഞാന്‍ എണ്ണ വ്യക്തിയുടെ കൂടി തുടക്കത്തിന്റെ ചില രേഖകള്‍ അയതിനലെന്തോ., വല്ലാത്തൊരു ചിന്ത കുഴപ്പത്തിലാണ് ഞാന്‍.,

കാറ്റിന് സുഗന്ധം ഉണ്ടെന്നും., മുക്കുറ്റി പൂവിനു സ്നേഹിക്കാന്‍ അറിയാമെന്നും. പഠിപ്പിച്ച.,

കുളിരില്‍ നിന്നോ?

സ്നേഹം എന്നത് രക്തത്തിന്റെ ഭയപെടുതുന്ന ചുവപ്പിനാല്‍ പൊതിഞ്ഞ ഒരു തരം അധികാര മനോഭാവമാണെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ., ഉഷരതയില്‍ നിന്നോ?

ഇനിയും കുറെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ അനുഭവങ്ങള്‍ തന്ന മറ്റു ചിലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നോ?

അറിയില്ലെനിക്ക്‌ തുടക്കം എവിടെ നിന്നെന്നു?

ഈ യാത്ര എവിടെക്കെന്നു?

ഒടുക്കം എങ്ങനെ എന്ന്???????????????????????

എല്ലാം ചോദ്യങ്ങള്‍ മാത്രം.....................................................